Advokat Claes Dellborg

Advokat Claes Dellborg

Claes Dellborg är född 1962 i Göteborg. Han fick sin jur. kand efter juridikstudier vid Lunds Universitet. 1998 blev Claes ledamot av Sveriges Advokatsamfund. Claes är ofta anlitad som offentlig försvarare i brottmål men också som målsägandebiträde. Han är delägare och har varit verksam som advokat på Gunnar Dellborgs Advokatbyrån sedan 1993; advokat Dellborg i tredje generation.

Kompetensområden
Brottmål (offentligt försvar och målsägandebiträde)
Personskaderätt
Familjerätt