Advokat Jonas Lundberg

Advokat Jonas Lundberg

Jonas Lundberg är född 1961 i Göteborg. Han fick sin jur. kand 1988 efter juridikstudier vid Lunds Universitet. Därefter var han verksam som bolagsjurist på Patent- och registreringsverket (Bolagsbyrån) 1988-1989. Tingsnotarie vid Borås tingsrätt 1989-1991 följt av tjänst som fiskal och hovrättsassessor vid Hovrätten för Övre Norrland. Tjänst vid Sveriges Advokatsamfund i Stockholm 1995-1997. Jonas blev biträdande jurist vid Gunnar Dellborgs Advokatbyrå 1997 och har sedan dess varit verksam som advokat och delägare vid samma byrå. Jonas arbetar huvudsakligen med brottmål.

Kompetensområden
Brottmål (offentligt försvar och målsägandebiträde)
Personskaderätt
Familjerätt