Gunnar Dellborgs Advokatbyrå AB är sponsor till Solrosen.
                  Därmed stöttar vi organisationens arbete för barn med föräldrar i fängelse.