Dellborgs Advokatbyrå

Välkommen

Gunnar Dellborgs Advokatbyrå AB är en välrenommerad advokatbyrå som grundades 1933 i Göteborg. I dag har vi verksamhet även i Borås. Advokatbyråns huvudsakliga verksamhetsområden är brottmål, personskaderätt, vårdnad, boende & umgänge samt LVU.

Om du har juridiska frågor inom rättsområden som vi inte själva hanterar har vi möjlighet att hänvisa dig till kompetenta partnerbyråer. Bl.a. har vi byrågemenskap med Bejerstrands Advokatbyrå AB.

    Gunnar Dellborgs Advokatbyrå AB är sponsor till Solrosen. Läs mer.